Barbara Snoeck
Purchasing & Sourcing Manager

MOOV helpt, ongeacht de uitdaging. Samen ontworpen wij een Control Tower om de transparantie en effectiviteit van onze supply chain te verbeteren.